gezinstherapie

Do not listen with the intention to reply but with the intention to understand
contactpraktische info

gezinstherapie

het gaat niet alleen over dat wat je meemaakt maar vooral over de verhalen die je met elkaar hierover maakt

Iedereen heeft in zijn leven te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dat normaal en hoort het bij het leven. Als de problemen ernstig zijn of lang duren, dan kunnen ze te zwaar worden en je het gevoel geven dat je kompas niet goed meer werkt. Als één van je gezinsleden het moeilijk heeft, dan is dat van invloed op de rest van je gezin. Hierdoor raak je als gezin uit balans en dat gebeurd soms op een manier die je helemaal niet wil. Gezinstherapie helpt om die balans te herstellen, richting te geven en ook om een landkaart te maken waarmee toekomstige uitdagingen ook het hoofd geboden kunnen worden.

Hulpvragen die ik vaak te horen krijg:

Ik zou willen dat er minder ruzie was thuis

Hoe moeten we omgaan met (gedrags) problemen van ons kind?

Ik ben niet de ouder of partner die ik wil zijn

systeemtherapie

hoe het werkt ?

Systeemtherapie vindt plaats in een praktijkruimte of bij jullie thuis. Tijdens de sessie waarin meestal het hele gezin aanwezig is, ga ik met jullie op zoek naar dat wat maakt dat jullie kompassen niet meer op elkaar zijn afgestemd. We gaan onderzoeken wat jullie verbind en wat van invloed is op deze verbinding. Door op deze manier met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er weer ruimte voor onderling begrip, afstemming en om het verhaal van jullie gezin te herschrijven.

Daarnaast kan er ook geoefend worden met andere communicatietechnieken of patronen waardoor er een andere balans kan ontstaan en jullie ook in de toekomst moeilijkheden beter de baas kunnen samen. Deze veranderingen helpen ook om ieders individuele kwaliteiten beter tot uiting te laten komen.

Ik vind het belangrijk om mijn therapie ook af te stemmen op de leeftijd van de verschillende gezinsleden. De uitdaging is om de therapie voor alle gezinsleden passend te maken.

gezinstherapie

Geef opnieuw richting aan jouw kompas

Gezinstherapie is een effectieve en wetenschappelijke bewezen vorm van therapie. Het is effectief bij problemen in de relationele sfeer. (communicatieproblemen, conflicten, opvoedingsproblemen, ernstige meningsverschillen etc.) Bij individuele problemen (ADHD, gedragsproblemen, depressieve klachten, lichamelijke klachten angsten etc.) En bij levensfaseproblemen, problemen die te maken hebben met een bepaalde levensfase, zoals bijvoorbeeld ernstige conflicten in de adolescentie of op het moment dat de kinderen juist uit gaan vliegen.

Sessies gezinstherapie duren 75 minuten en we spreken meestal één keer in de week of twee weken af. De therapie kan op kantoor of locatie (bijvoorbeeld thuis) plaats vinden.